Kitaplar

* AYBEK Serdar, (Metropolis İonia I) Metropolis’de Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı, Homer Kitabevi, İstanbul, 2009
* AYBEK Serdar, MERİÇ Aygün Ekin, ÖZ Ali Kazım, İonia’da Bir Ana Tanrıça Kenti Metropolis, Homer Kitabevi, İstanbul, 2009
* EKİN MERİÇ Aygün, (Metropolis İonia III) Ana Tanrıça Kutsal Mağaraları, Homer Kitabevi, İstanbul, 2013
* MERİÇ Recep, Metropolis in İonien: Ergebnisse einer Survey-Unternehmung in den Jahre 1972-1975, Königstein/Ts. Hain, 1982
* MERİÇ Recep, Metropolis Ana Tanrıça Kenti, Metropolis Sevenler Derneği, Philsa Yayınları, İstanbul, 2003.
* MERİÇ Recep, :Metropolis, Metropolis Dostları Derneği, İstanbul, 1992
(Metropolis İonia II) Yolların Kesiştiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar, Homer Kitabevi, İstanbul, 2010

Tezler

DOKTORA TEZLERİ

AYBEK Serdar, Metropolis (İonia), Hellenistik ve Roma Devri Heykeltıraşlık Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004, Ankara
EKİN MERİÇ Aygün, Metropolis Yakınlarındaki Ana Tanrıça Kült Mağarası, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007
ERSOY Akın, Batı Anadolu Hellenistik Dönem Stoaları Işığında Metropolis Stoası, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1998
GÜNGÖR Eda, Metropolis’te Bulunan Roma Dönemi Kandilleri, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2011
GÜRLER Binnur, Metropolis’in Hellenistik Dönem Seramiği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmir, 1994
ÖZ Ali Kazım, Antik Dönem Meclis Binalarının Metropolis Örneğinde Araştırılması ve Korunması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2006
YILDIRIM Yaşar Serkal, Metropolis Buluntuları Işığında Batı Anadolu’daki Hellenistik-Roma Dönemi Mutfak Kültürü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

AKKUŞ Emine, Metropolis Hamam Ve Latrinasında Bulunmuş Camlar, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmir, 2011
AYDINOĞLU Ümit, Metropolis Helenistik Dönem Amphoraları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1993
BABAOĞLU Seda İlke, Halkla İlişkiler Çalışmaları İçinde Sosyal Sorumluluğun Önemi ve Philip Morrissa Uygulamalarından Bir Örnek: Metropolis Antik Kenti Kazıları,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul, 2008
BÜYÜKKILIÇ Suna, Miras Özelliklerinin Değerlendirilmesi İçin Metropolis, Torbalı, İzmir’deki Aşağı Hamam’ın Belgelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü İzmir, 2013
DURAK Ebru, Metropolis Bronz Eserler, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2013
EKİN MERİÇ Aygün, Metropolis de Bulunmuş Batı Yamacı Seramikleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003
ERPEHLİVAN Hüseyin, Metropolis’in Plastik Sanatlarında Tanrı ve Tanrıça Figürleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Edirne,2011
GÜLBAY Onur, Batı Anadolu ve Metropolis Hamam-Gymnasium Örneğinde Latrinalar, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2003
GÜNGÖR Eda, Metropolis Kenti Ada 7 içerisindeki Konut Seramiği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2005
İNCE Utku, Hellenistik ve Roma Döneminde Metropolis’in Ekonomisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne, 2011
KILIÇ Murat, Metropolis`te Konut Mimarisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2004
KÖYMEN Cenk, Metropolis Ares Tapınağının Buluntular Işığında Mimari Açıdan Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2007
TÜTÜNCÜ Muharrem, Batı Anadolu Örnekleriyle Metropolis Şehir İçi Su Sistemleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2005
ULUŞANS Gözde, Metropolis Hamam-Gymnasıum Kompleksi Restitüsyon Ve Restorasyon
Projeleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2003

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.