Metropolis Latrinası (Genel Tuvalet) yaklaşık 20-25 kişilik “U” planlı 11,50X5,75 m ölçülerinde bir yapıdır. Latrina,  Metropolis Yukarı Hamamı’nın Güney Doğu köşesine M.S. 2. yy sonu ile beraber entegre olmuştur. Böylece hem ana cadde ve sokakların kesiştiği merkez bir nokta seçilmiş, hem de hamamın su sistemlerine yakınlık sağlanmıştır. Latrina’nın temiz ve pis su kanalları sağlam olarak ele geçmiş olsa da oturma yerleri ele geçmemiştir. Yapının kazı sırasında, pis su kanalarında yoğun olarak çiviye rastlanması oturma yerlerinin ahşap olabileceğini göstermektedir. Ayrıca Latrina’nın ortasında temizlikte kullanılan süngerli sopaların konduğu kireç taşından küçük bir hazne ele geçmiştir.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.