Kentin en kolay savunulacak tepesine kurulan yukarı kentin (akropol) surları Helenistik Dönem’e tarihlenmektedir. Surların doğusundaki ana giriş kapısı kent merkezine, batıdaki kapı ise genellikle kaya mezarlarının bulunduğu mezarlık (nekropol) alanına açılmaktaydı.

Yazıtlı sütun parçalarından anlaşıldığı kadarıyla Akropol’de MÖ. 1. yüzyılda kentin koruyucu tanrısı Ares (Mars) onuruna yapılmış bir tapınak bulunmaktaydı. Kazılarda ele geçen buluntular, Akropol’ün Arkaik Dönem’de ve hatta Erken Tunç Çağı’nda bile yerleşim gördüğünü kanıtlamaktadır.

Bizans Dönemi’nde yoğun bir sivil mimari yerleşimi görülmekle birlikte, Helenistik surların onarıldığı ve tepenin güneybatı kısmına bir sarnıç yapıldığı belirlenmiştir.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.